Architectenbureau Koppens heeft een ontwerp gemaakt voor de metamorfose van de Galerij in Oss.

De Galerij in Oss wordt momenteel slechts gezien als een praktische doorgang / verbinding tussen de Wal en de Heuvel. De ‘harde’ vloer, de ‘harde’ kille kleuren, het systeemplafond en de kakofonie alsmede de leegstand bevordert de verblijfskwaliteit allerminst. Architectenbureau Koppens is geselecteerd om van deze, al jaren bediscussieerde, troosteloze doorgang een aantrekkelijke verblijfs- en doorgangsruimte te maken.

Een analyse van huidige passages als de Galleria in Milaan en tijdelijke verblijfsruimten als Schiphol leert dat de behandeling van vloeren, wanden en plafond ontzettend belangrijk zijn om een prettig gevoel op te roepen bij de bezoekers. Natuurlijk zijn de middelen die daar gebruikt zijn niet rechtstreeks te vertalen naar de Galerij. De Galerij is een compleet andere context dan bijvoorbeeld de Galleria in Milaan, het heeft dan ook een eigen benadering nodig.

Het ‘Gengske’ in Oss is een mooi voorbeeld van een geslaagde renovatie die past bij de sfeer en afmetingen van deze passage. De Galerij heeft echter haar eigen kenmerken en afmetingen en vraagt dus ook om een persoonlijke benadering. Een kopie van het ‘Gengske’ zou dan ook niet gepast zijn. Een landschappelijke kijk en een eigentijdse benadering heeft een ontwerp opgeleverd wat past bij de wensen van de Galerij.

Voor de Galerij is het belangrijk om bezoekers te binden. Om de zichtbaarheid vanuit de Galerij te vergroten en om het plein aan de Heuvel te bedienen is er gekozen om op de ‘kop’ een groot LED-scherm te plaatsen. Bij evenementen en activiteiten binnen in de Galerij kan het LED-scherm dienen als ‘uithangbord’ en informatiezuil. Omgekeerd kan bij evenementen op het plein het scherm dienen als multifunctionele aanvulling. Om een natuurlijke aantrekkingskracht richting de Galerij te creëren is daarnaast een ‘rode loper’ ontworpen. Deze in geel uitgevoerde ‘rode loper’ verbindt de Heuvel met de Wal en zorgt voor een speelse route / begeleiding door de doorgang. Verder wordt de bestrating vanuit de pleinen doorgezet in de Galerij, wat het natuurlijk verloop en de sfeer vergroot. Bij beide entrees is gekozen voor een bijzondere uitwerking in hout. Deze sculpturen van hout zorgen voor een bijzondere markering en brengen daarnaast sfeer en warmte in de Galerij. De houten ‘scheggen’ gaan in een natuurlijk verloop over in het plafond zodat de ‘warme’ sfeer door de gehele Galerij doorloopt. Het bestaande witte plafond wordt donker gemaakt zodat het naar de achtergrond verdwijnt en het hout de boventoon kan voeren. De reeds aanwezige lichtstraten komen door het donkere plafond ook beter naar voren. Naast visuele warmte worden er ook klimatologische verbeteringen aangebracht. Bij beide entrees wordt een luchtgordijn aangebracht zodat er binnen een prettig klimaat ontstaat. De Galerij heeft door haar afmetingen de potentie om verblijfsruimten te bevatten. Zo is er gekozen om halverwege de doorgang ter plaatse van de verbreding een binnenplein te ontwerpen. Vanuit de ‘gele loper’ wordt een moment van vertraging gecreëerd door bankjes en een toonbank uit de loper ‘omhoog te vouwen’. Mogelijke verkoop van (vers)producten, een modeshow en het demonstreren / exposeren van producten zijn activiteiten die op dit binnenplein plaats kunnen vinden. De Galerij wordt op die manier meer dan ‘slechts’ een verbinding tussen A en B. De Galerij wordt een prettige omgeving voor zowel de winkels als het winkelend publiek. De Galerij mag weer gezien worden!