Metamorfose de Galerij te Oss


2 november 2015

Architectenbureau Koppens heeft in opdracht van de Vereniging Van Eigenaren van de Galerij een 'bidbook' voor de metamorfose van de Galerij te Oss gemaakt.

Het volledige bidbook is te zien op: Bidbook Galerij

In het bidbook wordt de beoogde metamorfose met tekeningen, woord en beeld aan u gepresenteerd. De VVE GALERIJ wil met de metamorfose toe naar een nieuwe en levendige uitstraling voor de Galerij. Het bidbook laat zien wat de huidige context is en welke kansen deze context biedt. Impressies laten zien wat de beoogde nieuwe sfeer kan zijn. Mogelijke nieuwe initiatieven en programma bijpassend bij deze beoogde sfeer worden nader toegelicht. Die initiatieven kunnen zich zowel in de verhuurbare ruimte als in de openbare ruimte manifesteren. De VVE GALERIJ hoopt van harte om met het bidbook toekomstige marktpartijen te enthousiasmeren.

31 maart 2015

Architectenbureau Koppens heeft een ontwerp gemaakt voor de metamorfose van de Galerij in Oss.

De Galerij in Oss wordt momenteel slechts gezien als een praktische doorgang / verbinding tussen de Wal en de Heuvel. De ‘harde’ vloer, de ‘harde’ kille kleuren, het systeemplafond en de kakofonie alsmede de leegstand bevordert de verblijfskwaliteit allerminst. Architectenbureau Koppens is geselecteerd om van deze, al jaren bediscussieerde, troosteloze doorgang een aantrekkelijke verblijfs- en doorgangsruimte te maken.

Een analyse van huidige passages... (lees verder)